Naudojimosi interneto svetaine bendrosios taisyklės

Bendrosios nuostatos

Interneto svetainė antikvarogalerija.lt yra UAB „Epalete“ į.k. 301791702 nuosavybė. Kiekvienas naudodamasis antikvarogalerija.lt svetainėje esančia informacija privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Informaciją (nuotraukas/paveikslėlius, tekstinę) apie parduodamus anksčiau naudotus, senovinius ar antikvarinius daiktus (toliau DAIKTAS), pateikia tiesioginis daiktų Pardavėjas, talpinantis konkretų skelbimą (toliau PARDAVĖJAS) apie parduodamą daiktą į interneto svetainę atikvarogalerija.lt. Pardavėjas talpindamas naują skelbimą į interneto svetainę atikvarogalerija.lt apie parduodamą naudotą daiktą, sendaiktį ar antikvarinę prekę įsipareigoja tekti tikslią ir atitinkančią tikrovę informaciją.

UAB „Epalete“ neprisiima atsakomybės už pardavėjo ir/ar pirkėjo ir/ar lankytojo (toliau NAUDOTOJO), skelbiamą informaciją interneto svetainėje antikvarogalerija.lt ir jos panaudojimo pasekmes.

UAB „Epalete“ elektroninėje pardavimo/pirkimo platformoje antikvarogalerija.lt galima prekiauti tik savo asmeniniais naudotais daiktais (sendaikčiais ar antikvaru).

Pirkti ir/ar Parduoti naudotus, senovinius ar antikvarinius daiktus interneto svetainėje antikvarogalerija.lt  turi teisę:

  • asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Įsigydamas prekes interneto svetainėje antikvarogalerija.lt, PIRKĖJAS sutinka su šių Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jis turi teisę pirkti antikvarogalerija.lt interneto svetainėje.

Nuotolinės sutarties sudarymas

Pirkimo ir Pardavimo sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas interneto svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį vykdymo.

Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Tarpininko duomenų bazėje, Pirkėjo ir Pardavėjo paskyrose.

Naudotų daiktų, sendaikčių ir antikvaro pardavimas

Parduodami naudoti daiktai, sendaikčiai ar antikvaras turi būti švarūs ir apdoroti, kad būtų nekenksmingi ir saugūs.

Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius, mechanizmus, vartotojui turi būti pateikta informacija apie kiekvienos prekės tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir panašiai), apie pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie atlikti.

Antikvarinių daiktų pardavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas „Dėl licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 116-5286. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 868 patvirtintomis „Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklėmis“, išduoda licencijas prekiauti antikvariniai daiktais juridiniams asmenims ir užsienio valstybių juridinių asmenų filialams.

Draudžiama prekiauti

Pardavėjui draudžiama siūlyti įsigyti ir/ar parduoti daiktus, kai prekyba jais pažeidžia Lietuvos respublikos teisės aktų reikalavimus. Visai atvejais Pardavėjas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti daiktus veikia išimtinai savo rizika.

Griežtai draudžiama prekiauti

  • Šaunamųjų, sprogstamųjų ginklų imitacijomis, mokomaisiais ginklais, kitais pavojingais daiktais;
  • Karinėmis, policijos uniformomis ir jų priedais;
  • Naujais daiktais (pvz., paveikslais ir kt.);
  • Naujais namų gamybos daiktais (rankdarbiais);
  • Maisto produktais.

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi tarp UAB „Epalete“ ir/ar Pardavėjo ir/ar Pirkėjo ir/ar Lankytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB „Epalete“ buveinės vietą.

Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai NAUDOTOJAS patvirtina, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp NAUDOTOJO ir UAB „Epalete“ laiką.

Šios taisyklės gali būti pakeistos bet kuriuo metu be jokio perspėjimo.